GIÁ BÁN XE TẢI CỬU LONG, BẢNG GIÁ XE CỬU LONG - Giá Xe Tải

Danh mục sản phẩm

GIÁ BÁN XE TẢI CỬU LONG, BẢNG GIÁ XE CỬU LONG

giá bán xe tải cuu long, bảng giá xe tải cửu long, gia xe tai cuu long, gia xe cuu long, giá xe tải 1 tấn, 2 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 8 tấn, 12 tấn, 14 tấn cửu long

GIÁ BÁN XE TẢI CỬU LONG, BẢNG GIÁ XE CỬU LONG

GIÁ BÁN XE TẢI CỬU LONG, BẢNG GIÁ XE TẢI CỬU LONG 2016
Bảng báo giá xe tải tmt cửu long 2016:
 
TT Loại xe Trọng tải Giá bán Động cơ
1. XE TẢI NHẸ LẮP ĐỘNG CƠ HYUNDAI
A Xe tải thùng
  Giá xe tải thùng 2 tấn TMT ZB6020T. Động cơ Hyundai 60Kw 2 tấn 270.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 2.5 tấn TMT ZB7325T. Động cơ Hyundai 73Kw 2.5 tấn 318.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 3.45 tấn TMT ZB7335T. Động cơ Hyundai 73Kw 3.45 tấn 365.000.000 Dầu
B Xe tải ben
  Giá xe tải ben 2.4 tấn TMT ZB6024D. Động cơ Hyundai 60Kw 2.4 tấn 290.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 3.45 tấn TMT ZB7335D. Động cơ Hyundai 73Kw 3.45 tấn 355.000.000 Dầu
2. XE TẢI THÙNG NHẸ MÁY XĂNG
  Giá xe tải thùng 1.25 tấn TMT CA3513T-MB ( Xe thùng lửng) 1.25 tấn 133.000.000 Xăng
  Giá xe tải thùng 1.2 tấn TMT JB4515T-MB  ( Xe thùng lửng) 1.2 tấn 163.000.000 Xăng
3. XE TẢI THÙNG NHẸ MÁY DẦU
  Giá xe tải thùng 5 Tạ TMT TT1105T (Xe thùng lửng) 5 Tạ 153.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 1 tấn TMT TATA Super Ace (thùng lửng) 1 tấn 250.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 8,5 tạ TMT ZB3810T-MB 8,5 tạ 172.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 8,5 tạ TMT ZB3810T-MB. Đã có thùng khung mui phủ bạt 8,5 tạ 180.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7,3 tạ TMT KM52T - MB 7,3 tạ 197.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7,3 tạ TMT KM52T-MB. Có thùng khung mui phủ bạt 7,3 tạ 207.500.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 2 tấn TMT KM3820T-MB. Xe thùng lửng 2 tấn 207.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 2 tấn TMT KM3820T-MB. Xe đã có thùng khung mui phủ bạt 2 tấn 225.500.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 1.75 tấn TMT KM3820TK. Xe đã có thùng kín 1.75 tấn 230.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 1.2 tấn TMT ZB52T-MB 1.2 tấn 197.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 2.8 tấn TMT KM58300T- MB 2.8 tấn 253.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 2.8 tấn TMT KM58300T- MB Xe đã có thùng khung mui phủ bạt 2.8 tấn 262.500.000 Dầu
4.  XE TẢI THÙNG HẠNG TRUNG 1 CẦU
  Giá xe tải thùng kín 6 tấn TMT/ST75CL-60TK (TMT SN7560T) 6 tấn 430.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 4.95 tấn TMT KM5850T 4.95 tấn 270.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 4.95 tấn TMT KM5850T Có thùng mui bạt 4.95 tấn 283.500.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 4.8 tấn TMT KM6650T Xe thùng lửng 4.8 tấn 307.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 4.8 tấn TMT KM6650T Có thùng mui bạt 4.8 tấn 316.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM6660T-MB1, không ĐH, Xe thùng lửng 6 tấn 315.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM6660T-MB1, có ĐH, xe thùng lửng 6 tấn 324.500.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM6660T-MB1, không ĐH, có sẵn thùng mui bạt, 6 tấn 328.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM6660T-MB1, có ĐH, có sẵn thùng mui bạt 6 tấn 337.500.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM6660T-MB, không ĐH, xe thùng lửng (Lắp hộp số phụ) 6 tấn 324.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM6660T-MB, có ĐH, xe thùng lửng (Lắp hộp số phụ) 6 tấn 333.500.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM6660T-MB, không ĐH, xe có sẵn thùng mui bạt (Lắp thêm hộp số phụ) 6 tấn 337.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM6660T, có ĐH, xe có sẵn thùng mui bạt, (Lắp thêm hộp số phụ) 6 tấn 346.500.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 5 tấn TMT KM7550T Động cơ Isuzu, không ĐH, Xe thùng lửng 5 tấn 311.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 5 tấn TMT KM7550T Động cơ Isuzu, có ĐH, Xe thùng lửng 5 tấn 320.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 5 tấn TMT KM7550T Động cơ Isuzu, không ĐH, đã có sẵn thùng mui bạt 5 tấn 324.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 5 tấn TMT KM7550T Động cơ Isuzu, có ĐH, đã có sẵn thùng mui bạt 5 tấn 333.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM7560T Động cơ Isuzu, không ĐH, Xe thùng lửng 6 tấn 390.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM7560T Động cơ Isuzu, có ĐH, Xe thùng lửng 6 tấn 399.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM7560T Động cơ Isuzu, không ĐH, đã có sẵn thùng mui bạt 6 tấn 403.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6 tấn TMT KM7560T Động cơ Isuzu, có ĐH, đã có sẵn thùng mui bạt 6 tấn 412.500.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7.5 tấn TMT KM8875T thùng dài 6.2 mét, Động cơ Isuzu, không ĐH, xe thùng lửng 7,5 tấn 415.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7.5 tấn TMT KM8875T thùng dài 6.2 mét, Động cơ Isuzu, có ĐH, xe thùng lửng 7,5 tấn 424.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7.5 tấn TMT KM8875T thùng dài 6.2 mét, Động cơ Isuzu, không ĐH, có sẵn thùng mui bạt 7,5 tấn 433.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7.5 tấn TMT KM8875T thùng dài 6.2 mét, Động cơ Isuzu, có ĐH, có sẵn thùng mui bạt 7,5 tấn 442.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6.2 tấn TMT KM8862T thùng dài 5.3 mét, Xe thùng lửng 6.2 tấn 395.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 6.2 tấn TMT KM8862T thùng dài 5.3 mét,  Có sẵn thùng mui bạt 6.2 tấn 406.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 5.95 tấn TMT KM8861T thùng dài 6.2 mét, Xe thùng lửng 5.95 tấn 402.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 5.95 tấn TMT KM8861T thùng dài 6.2 mét. Có sẵn thùng mui bạt 5.95 tấn 414.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7 tấn TMT PY9670T, TY9670T thùng dài 6,8 mét, Xe cơ sở chưa có thùng 7 tấn 370.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7 tấn TMT PY9670T, TY9670T  thùng dài 6,8 mét. Có sẵn thùng mui bạt chất liệu tôn 7 tấn 412.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7 tấn TMT KC10570T, KC105700TS-MB thùng dài 6,8 mét, Xe cơ sở chưa có thùng 7 tấn 405.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7 tấn TMT KC10570T, KC105700TS-MB thùng dài 6,8 mét. Có sẵn thùng mui bạt chất liệu tôn 7 tấn 454.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7 tấn TMT KC10570T KC105700TS-MB thùng dài 6,8 mét. Có sẵn thùng mui bạt chất liệu inox 7 tấn 470.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7 tấn TMT PY10570T, KC105700TL-MB thùng dài 8 mét, Xe chassis cơ sở chưa có thùng 7 tấn 415.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7 tấn TMT PY10570T, KC105700TL- MB thùng dài 8 mét, Có sẵn thùng mui bạt chất liệu tôn 7 tấn 468.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7 tấn TMT PY10570T, KC105700TL-MB thùng dài 8 mét. Có sẵn thùng mui bạt chất liệu inox 7 tấn 491.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 8.8 tấn TMT KC11888T, có điều hoà, xe cơ sở 8.8 tấn 510.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 8.8 tấn TMT KC11888T, có điều hoà, có thùng inox khung mui phủ bạt 8.8 tấn 594.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 9.5 tấn TMT KC11895T có điều hoà, xe cơ sở, chatsi 9.5 tấn 510.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 9.5 tấn TMT KC11895T, có điều hoà, có sẵn thùng inox khung mui phủ bạt 9.5 tấn 594.500.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 8 tấn TMT KC13208T, thùng dài 9,3 mét, có ĐH, Xe cơ sở, chatsi 8 tấn 680.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 8 tấn TMT KC13208T thùng dài 9,3 mét, Có ĐH, Có sẵn thùng mui bạt chất liệu tôn 8 tấn 735.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 8 tấn TMT KC13208T thùng dài 9,3 mét, có ĐH, Có sẵn thùng inox mui bạt 8 tấn 765.000.000 Dầu
5.  XE TẢI TRUNG 2 CẦU
  Giá xe tải thùng 3.5 tấn TMT PY8535T2 3.5 tấn 405.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 3.45 tấn TMT PY9635T2 3.45 tấn 435.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7 tấn TMT PY10570T2 7.45 tấn 560.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 7 tấn TMT PY10570T2 (Có thùng KMPB chất liệu Inox) 7.45 tấn 628.000.000 Dầu
6.  XE TẢI BEN NHẸ 1 CẦU
  Giá xe tải ben 5 tạ  – 1 cầu Cửu Long TMT ZB3805D 5 tạ 175.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 950kg - 1 cầu Cửu Long TMT ZB3810D, (TMT ZB3810D2N.A) 9.5 tạ 205.000.000 Dầu
  Giá xe ben 1,2 tấn - 1 cầu Cửu Long TMTZB3812D 1.2 tấn 232.000.000 Dầu
  Giá xe ben 2,4 tấn - 1 cầu Cửu Long TMTZB3824D 2.4 tấn 235.000.000 Dầu
  Giá xe ben 3,45 tấn - 1 cầu Cửu Long TMTKM5835D 3.45 tấn 305.000.000 Dầu
  Giá xe ben 2 tấn - 1 Cầu Cửu Long TMT ZB6020D (CLZB6020D) 2 tấn 295.000.000 Dầu
  Giá xe ben 2 tấn nâng tải 3,45 tấn Cửu Long TMT ZB6035D 3.45 tấn 300.000.000 Dầu
7.  XE TẢI BEN TRUNG 1 CẦU
  Giá xe tải ben 4,5 tấn - 1 cầu Cửu Long TMT KC6645D 4.5 tấn 355.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 5 tấn - 1 cầu Cửu Long TMT KC8550D, KC115D 5 tấn 410.000.000 Dầu
  Giá xe ben 7 tấn - 1 cầu Cửu Long TMT DF9670D 7 tấn 515.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 7.2 tấn - 1 cầu TMT KC9672D 7.2 tấn 450.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 7.7 tấn - 1 cầu TMT KC9677D 7.7 tấn 465.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 8.7 tấn - 1 cầu TMT DF11887D (Không Điều Hòa) 8.7 tấn 565.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 8.7 tấn - 1 cầu TMT DF11887D (Xe đã có Điều Hòa ) 8.7 tấn 575.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 8 tấn - 1 cầu TMT KC13280D
(Xe đã có điều hòa)
8 tấn 760.000.000 Dầu
8.  XE TẢI BEN 2 CẦU
  Giá xe ben 2.5 tấn 2 cầu TMT KC6625D2 2.5 tấn 375.000.000 Dầu
  Giá xe ben 4.4 tấn 2 cầu TMTKC6644D2 4.4 tấn 385.000.000 Dầu
  Giá xe ben 3.5 tấn 2 cầu TMT KC8535D2 3.5 tấn 450.000.000 Dầu
  Giá xe ben 5 tấn 2 cầu TMT KC8550D2 5 tấn 470.000.000 Dầu
  Giá xe ben 6.5 tấn 2 cầu TMT KC9665D2 6.5 tấn 510.000.000 Dầu
  Giá xe ben 4.2 tấn 2 cầu TMT KC9650D2 4.2 tấn 485.000.000 Dầu
  Giá xe ben 7 tấn 2 cầu TMT PY10570D2 7 tấn 615.000.000 Dầu
9.  XE THÙNG /BEN NẶNG
  Giá xe tải thùng 3 chân, 14.5 tấn TMT KC240145T (Xe satxi 6x2) 14.5 tấn 770.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 3 chân, 14.5 tấn TMT KC240145T (6x2), có sẵn thùng chất liệu tôn KMPB 14.5 tấn 835.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 5 chân, 22 tấn TMT KC340220T (Xe satxi 10x4) 22 tấn 980.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 5 chân, 22 tấn TMT KC340220T (10x4). Có sẵn thùng KMPB, chất liệu Inox 304 22 tấn 1.080.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 3 chân, 13.1 tấn TMT KC240131D (Xe tải ben 6x4) 13.1 tấn 900.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 4 chân, 16.3 tấn TMT DF300163D (Xe tải ben 8x4) 16.3 tấn 1.130.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 3 chân, 15.1 tấn TMT KC240151T (6x2, Xe chaissi, cầu nâng hạ) 15.1 tấn 885.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 5 chân, 21.5 tấn TMT KC310215T (10x4, Xe chaissi, cầu nâng hạ) 21.5 tấn 1.140.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 5 chân, 21.5 tấn TMT DF310215T (10x4, Xe có thùng Inox KMPB, cầu nâng hạ) 21.5 tấn 1.237.000.000 Dầu
10. SINOTRUCK, ĐẦU KÉO, SOWMI ROMOOC
  Giá xe tải ben 3 chân, 6x4 TMT SINO290D Thùng vuông 13.5 tấn. Thùng vát 13.6 tấn 1.130.000.000 Dầu
  Giá xe tải ben 4 chân, 8x4 TMT SINO336D Thùng vuông 17.2 tấn. Thùng vát 17.5 tấn 1.320.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 4 chân, satxi 8x4, cabin A7, đầu cao, động cơ 375HP 15.65 tấn 930.000.000 Dầu
  Giá xe tải thùng 4 chân, satsi 8x4, cabin T7, động cơ Man 390HP 15.7 tấn 975.000.000 Dầu
  Giá bán Sơmi- Romooc 3 trục khung mui chở hàng 31.4 tấn 330.000.000 Dầu
  Sơmi- Romooc 3 trục khung mui chở Container 40' 31.8 tấn 225.000.000 Dầu
  Sơmi- Romooc 3 trục khung mui chở Container 40' 33 tấn 245.000.000 Dầu
  Sơmi- Romooc 3 trục chở hàng 32.1 tấn 360.000.000 Dầu
  Sơmi- Romooc 3 trục ben thùng chữ U 30.6 tấn 610.000.000 Dầu
 
 

  Ý kiến bạn đọc

 • Trần Thùy Dương

  Cho hỏi bảng giá xe trên đây là bảng giá tại thời điểm hiện tại 6/2016 phải không ah?
  Gía trên là giá đã bao gồm VAT chưa?
  Bên mình đang có nhu cầu tìm mua xe tải 5 tạ, thùng kín, tổng chi phí bao gồm giá mua+ đăng kiểm... ước tính là bao nhiêu ah.
  Cảm ơn bạn!

    Trần Thùy Dương   22/06/2016 23:42
 • admin

  GIÁ BÁN XE TẢI CỬU LONG, BẢNG GIÁ XE TẢI CỬU LONG 2016

    admin   17/12/2015 02:30
Mã bảo mật   
mua xe tải trả góp

Đại lý xe tải TMT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây